Gündem İçeriği
Castrol Carama Web Sitesi Şart ve Koşulları

Kullanım Koşulları
BU SİTENİN SAHİBİ VE İŞLETMECİSİ:
BP PETROLLERİ A.Ş. (BPAŞ)
Tescilli şirket adresi:
Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 Asia OfisPark 34752 İçerenköy/Ataşehir , Kadıköy-İstanbul
Vergi no: 1870022212 (Büyük Mükellefler V.D.)
Resmi İnternet Sitesi: www.bp.com.tr
Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik kapsamında esas alınacak internet sitesi adresi için; https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10444
Gizlilik Beyanımızı okumak için bu sayfanın alt bilgisine tıklayın. Aşağıdakiler bu web sitesinin kullanım koşullarını belirlemektedir. Aksi belirtilmedikçe, bu sitede BP'ye yapılan atıflar, biz veya bizim ifadeleri Castrol Ltd. ve alt kuruluşları ve iştirakleri anlamına gelecek olup, bir BP grup şirketine atıfta bulunulursa, bu, Castrol Ltd.'nin bir alt kuruluşu veya iştiraki olan bir tüzel kişi anlamına gelecektir.

Siteyi kullanmadan önce lütfen aşağıdaki şartları ve koşulları ("Koşullar") dikkatlice okuyun. Bu Koşullar, Siteye ve sitenin yanı sıra bu Koşullar dahilinde aksi belirtilmediği takdirde, Site üzerinden sunulan tüm metinler, grafikler, görseller, müzikler, yazılımlar, sesler, videolar, bilgiler veya diğer materyallere ("İçerik") erişiminizi ya da bunları kullanımınızın yönetiminde kullanacak veya bu erişim ve kullanım bu Koşullara tabi olacaktır. Bu Koşullar, siz ve Castrol arasında bağlayıcı bir yasal sözleşme niteliğindedir.
"Üye Ol" düğmesine tıklayarak veya Siteye erişerek ya da Siteyi kullanarak veya Site üzerinden herhangi bir içeriği yayınlayarak ya da alarak, bu Koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu Koşulların bağlayıcılığını onaylamış ve kabul etmiş olacaksınız. Bu Koşulları kabul etmiyorsanız, Siteye erişme ya da Siteyi kullanma veya İçerik gönderme ya da alma hakkınız olmayacaktır. Bu Koşulları bir şirket ya da başka bir yasal kuruluş adına kabul ediyorsanız, bu şirket ya da kuruluş için bağlayıcı anlaşma yapma yetkiniz olduğunu beyan ve ifade etmiş olacak ve bu tür bir durumda "siz" veya "sizin" ifadelerinin bu şirket ya da diğer yasal kuruluşları ifade edecek ve bunlar için geçerli olacaktır.

Sitenin belirli olanları ve belirli İçeriklere erişme veya bunları kullanma, yayınlama ya da alma işlemlerinde ve belirli üçüncü kişi web sitelerine erişim işlemlerinde farklı şartlar ve koşullar geçerli olabilir ya da ilave şart ve koşulları kabul etmeniz gerekmektedir. Bu Koşullar ile Site ya da İçeriğin belirli bir alanı ya da üçüncü kişi web siteleri için sunulan şartlar ve koşullar arasında bir çakışma ya da uyumsuzluk olması durumunda, çakışma ya da uyumsuzluk kapsamında, bu Site veya İçerik alanını ya da üçüncü kişi web sitesini kullanım ya da bunlara erişim bağlamında, ikinci seçenek geçerli olacaktır. Kabul etmiş olduğunuz ya da ettiğiniz koşulların sınırlama olmaksızın Site içinden gerçekleştirilenleri de içerecek şekilde, zaman zaman İçerik kullanma, gönderme veya alma işlemleriniz ile ilgili olduğunu ve bu diğer koşulları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylamış ve doğrulamış bulunursunuz.
Değişiklik
Castrol, dilediği zaman Siteyi değiştirme, dondurma veya sonlandırma ya da bu Koşulları değiştirme hakkını tamamen kendi takdirinde kullanmak üzere saklı tutmaktadır. Castrol, bu Koşulları değiştirmesi halinde, siteyi bir sonraki kullanımınızda size bir bildirimde bulunacaktır. Castrol'ün size değişiklik bildirimini sunmasının ardından Siteye erişmeye ya da Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde, değiştirilmiş Koşulların bağlayıcılığını kabul ettiğinizi beyan etmiş sayılırsınız. Değiştirilmiş Koşulların tarafınızdan kabul edilemez olduğunu düşünüyorsanız, tek çözüm yolunuz Siteyi kullanmaya bir son vermek olacaktır.
Gizlilik
Kişisel bilgileriniz, BP Petrolleri AŞ tarafından aşağıda verilmiş olan Gizlilik Bildirimine uygun şekilde işleme alınacaktır.
Mülkiyet
Site ve İçerik telif hakkı, ticari marka, hizmet markası, patent, ticaret sırrı veya diğer mülkiyet hakları ile korunmaktadır. Bu Koşullarda açıkça belirtilen durumlar haricinde, ilişkili tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Site ve İçerik ile ilgili tüm hakların, unvanların ve çıkarların mülkiyeti BP Petrolleri AŞ'ye aittir. Site veya İçerik içinde bulunan ya da bunlara eşlik eden herhangi bir telif hakkı, ticari marka, hizmet markası, patent, ticaret sırrı ya da diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini kaldırmayacak, değiştirmeyecek veya saklamayacaksınız.
Castrol tarafından sunulan Sınırlı Lisans
BP Petrolleri AŞ, Siteye erişiminiz ve Siteyi kullanımınız için yalnızca ticari olmayan, kişisel kullanım amaçlı olarak size sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans ("Lisans") vermektedir.

 1. İçeriğin parçalarını yalnızca kişisel olarak bilgi edinmek amacıyla görüntüleyebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz;
 2. Siteyi ya da herhangi bir kısmını değiştiremez veya başka şekilde türev kullanımlara başvuramazsınız;
 3. Site içinde bulunan herhangi bir telif hakkı, ticari marka, hizmet markası, patent, ticaret sırrı ya da diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini kaldıramaz veya değiştiremezsiniz;.
 4. sınırlama olmaksızın kaynak kodu ve bireysel modüller ya da programların belirli tasarımları ve yapılarını da içerecek şekilde Site bölümlerinin Castrol ile lisans verenlerinin ticaret sırlarını içerdiğini ve bunlardan oluştuğunu onaylıyor ve kabul ediyor, bu yasağa halel getirmeksizin kanun kapsamında izin verilen aktivitelerin kapsamı haricinde, Sitede tamamen ya da kısmen parçalara ayırma, kaynak koda dönüştürme veya ters mühendislik işlemleri gerçekleştirmeyeceğinizi ya da üçüncü kişilerin bu işlemi yapmasına izin vermeyeceğiniz, kabul ediyorsunuz;
 5. veri madenciliği, robotlar veya benzer veri toplama ya da çıkarma yöntemlerini kullanamazsınız;
 6. Siteyi veya İçeriği kullanım amacı dışındaki amaçlara yönelik olarak kullanamazsınız;
 7. Siteyi burada verilen amaçlar haricinde çoğaltamaz, dağıtamaz veya görüntüleyemezsiniz (sayfaları önbelleğe alma işlemi haricinde).
Yukarıda açıkça izin verilen kullanımlar haricinde, Site veya İçeriğin herhangi bir kısmının BP Petrolleri AŞ'nin önceden verilmiş yazılı izni olmadan kullanılması kesinlikle yasaktır ve bu lisansın feshine neden olacaktır. Bu tür izinsiz kullanımlar, sınırlama olmaksızın telif hakkı ve ticari marka kanunlarını içerecek şekilde uygulanabilir kanunları ya da BP Petrolleri AŞ veya lisans verenlerinin diğer fikri mülkiyet hakları ile uygulanabilir iletişim düzenlemelerini ve mevzuatlarını da ihlal edebilir. Burada açıkça belirtilen durumlar haricinde, bu Koşullar dahilinde belirtilen hiçbir husus, ima yoluyla ya da başka şekilde Castrol veya Castrol Group'un fikri mülkiyet hakları ile ilgili bir lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz. Bu Lisans, herhangi bir anda iptal edilebilir.

Site ve İçeriği kullanım şeklinizin bu Lisans ile uyumlu olacağını ve herhangi bir kişinin hakkını ihlal etmeyeceğini veya diğer kişilere karşı yasal yükümlülüklerinizin veya herhangi bir sözleşmenin ya da uygulanabilir kanunların ihlal edilmesine neden olmayacağını beyan ve kabul etmiş bulunursunuz.

Bu Koşulları kabul etmiyorsanız, BP Petrolleri AŞ size Siteye erişim verme konusunda isteksiz olacaktır.
Kullanıcılar Tarafından Oluşturulmuş İçerik
Site aracılığıyla metin, grafik, görsel, müzik, yazılım, ses, video, bilgi veya diğer materyalleri gönderebilir, karşıya yükleyebilir, yayınlayabilir, gönderebilir veya iletebilirsiniz (sınırlama olmaksızın ilgili üçüncü kişilere ve bu kişiler üzerinden sunulanlar dahil) ("Kullanıcılar Tarafından Oluşturulmuş İçerik"). Kullanıcılar Tarafından Oluşturulmuş İçeriği Site üzerinden sunarak, Castrol ve Castrol Group'a (ve ilgili üçüncü kişilere) dünya çapında geçerli, geri alınamaz, kalıcı, münhasır olmayan, devredilebilir, telifsiz bir lisans sunmuş olacaksınız; bu lisans ile Kullanıcılar Tarafından Oluşturulmuş bu İçeriği Site üzerinde, üzerinden veya aracılığıyla, siz ya da Kullanıcılar Tarafından Oluşturulmuş İçeriği gönderen başka bir kişiye ödeme yapılmaksızın başkalarına lisanslama, kullanma, kopyalama, uyarlama, değiştirme, dağıtma, lisanslama, satma, devretme, genel olarak görüntüleme, genel olarak sergileme, iletme, sunma, yayınlama ve başka şekillerde kullanma hakkı tanınacaktır. Site, İçerik veya Kullanıcılar Tarafından Oluşturulmuş İçerik ile ilgili olarak tanımlanma ya da kötüleyici itibar kırıcı işlemlere karşı çıkma hakkınız bulunmamaktadır ve işbu koşullar ile İçerik veya Kullanıcılar Tarafından Oluşturulmuş İçerik ile ilgili olarak yargı alanlarında geçerli mevzuat ya da yasa ilkeler kapsamında sahip olabileceğiniz manevi haklardan da feragat etmiş sayılırsınız.

 1. Site aracılığıyla sunduğunuz Kullanıcılar Tarafından Oluşturulmuş İçeriğin tamamının tek ve münhasır sahibi olduğunuzu ya da Castrol ve Castrol Group'a (ya da ilgili diğer üçüncü kişilere) bu Koşullar kapsamında belirlenen şekilde bu Kullanıcılar Tarafından Oluşturulmuş İçeriğe dair hakları sağlamak için gerekli tüm haklar, lisanslar ve izinlere sahip olduğunuzu;
 2. Kullanıcılar Tarafından Oluşturulmuş İçeriğin ya da Kullanıcılar Tarafından Oluşturulmuş İçeriği göndermeniz, karşıya yüklemeniz, yayınlamanız, göndermeniz ya da iletmenizin veya Castrol ya da Castrol Group'un Kullanıcılar Tarafından Oluşturulmuş İçeriği (veya herhangi bir kısmını) Site üzerinden ya da aracılığıyla kullanımının üçüncü bir kişinin patenti, telif hakkı, ticari markası, ticaret sırrı, manevi hakkı ya da diğer fikri mülkiyet haklarını veya tanıtım ya da gizlilik hakkını ihlal etmeyeceğini ya da herhangi bir uygulanabilir kanun veya düzenlemenin ihlaline neden olmayacağını;
 3. Kullanıcılar Tarafından Oluşturulmuş İçeriğin herhangi bir "arka kapı yazılımı", "gizli kapı yazılımı", "saatli bomba", "truva atı", "solucan", "ölü duruma getirme aygıtı", "Paskalya Yumurtası", "silme robotu" ya da sistem verileri ya da kişisel bilgilerin hasar alması, bozulması, bunlara müdahale edilmesi, bunların engellenmesi veya istimlak edilmesini amaçlayan, Siteye veya diğer yazılımlar, donanımlar, ilgili web siteleri ya da kaynaklara izinsiz taraflar tarafından erişim sağlamayı ya da bunların bu kişiler tarafından kullanılmasını sağlayan, Sitenin veya donanımların, yazılımları, sistemlerin, Castrol'ün veya herhangi bir üçüncü kişinin ilgili web sitelerini ya da kaynaklarının herhangi bir bölümünü devre dışı bırakma, bu bölüme hasar verme ya da bunları silmeyi hedefleyen başka bilgisayar programlama rutinleri veya virüsleri içermeyeceğini ve Site, İçerik veya yazılımlar, donanımlar, sistemler, veya Castrol ya da herhangi bir üçüncü kişinin ilgili web siteleri veya kaynaklarının navigasyonel yapısı ya da sunumunun kazınması, dizinlenmesi, veri madenciliğinde kullanılması ya da başka şekillerde çoğaltılması veya aşılması için herhangi bir robot, örümcek, site araması/geri kazanım sitesi ya da başka manuel veya otomatik teknikleri kullanmayacağınızı,
 4. Siteyi (veya yazılımları, donanımları, sistemleri, Castrol ya da herhangi bir üçüncü kişinin ilgili web sitelerini veya kaynaklarını) yalnızca yasal olarak izin verilen ve yürürlükte olan kanunlara uygun şekilde, kişisel amaçlar kapsamında kullanacağınızı ve başka kullanıcıların Site, yazılımlar, donanımlar, sistemler, Castrol ya da herhangi bir üçüncü kişinin web sitelerini ve kaynaklarını kullanmasını engellemeyeceğinizi ya da kısıtlamayacağınızı (örneğin; bilgisayar korsanlığı veya içerik bozma yoluyla);
 5. Siteyi (veya yazılımları, donanımları, sistemleri, Castrol ya da herhangi bir üçüncü kişinin ilgili web sitelerini veya kaynaklarını) yanlış, sahte, yanıltıcı, yanlış yönlendirici, alçaltıcı, tutarsız, küfür içeren, pornografik, adi, müstehcen, kutsal değerlere karşı saygısız, nefret dolu, taciz edici, cinsel içerikli, tehditkar, başkasının gizliliğini ihlal edici, saldırgan; herhangi bir kişi ya da gruba karşı ayrımcılık, bağnazlık, ırkçılık, nefret duygularını, taciz eylemlerini veya zarar vermeyi destekleyen, şiddet veya tehdit içeren ya da başka bir kişiye karşı şiddeti ya da tehditkar davranışları destekleyen, yasa dışı veya zararlı aktiviteleri ya da maddeleri destekleyen veya yürürlükte olan diğer kanunları ve düzenlemeleri ihlal eden ya da bunların ihlali sayılabilecek davranışları destekleyen, hukuki mesuliyet ya da cezai eylem gerektirebilecek herhangi bir metin, grafik, görsel, yazılım, müzik, ses, video, bilgi ya da diğer materyalleri oluşturmak, karşıya yüklemek, göndermek veya yayınlamak için kullanmayacağınızı ve
 6. Siteyi veya yazılımları, donanımları, sistemleri, Castrol ya da herhangi bir üçüncü kişinin ilgili web sitelerini veya kaynaklarını kullanımınız ile bağlantılı olarak başka bir kişi ya da kuruluş gibi davranmayacağınızı.
Genel Yasaklar
 1. Castrol'ün (ya da ilgili üçüncü kişilerin) adını, herhangi bir Castrol (veya üçüncü kişi) ticari markasını, logoyu ya da diğer mülkiyet bilgilerini Castrol'ün (ya da ilgili üçüncü kişilerin) açık yazılı izni olmadan kullanmak;
 2. Sitenin genel erişime açık olmayan bölümlerini (izin verilmediği takdirde), Castrol'ün (ya da ilgili üçüncü kişilerin) bilgisayar sistemlerini ya da Castrol'ün (ya da ilgili üçüncü kişilerin) sağlayıcılarının teknik iletim sistemlerini kullanmak, kurcalamak veya bunlara erişmek.
 3. Castrol'ün (ya da ilgili üçüncü kişilerin) sistemi ya da ağının güvenlik açıklarını test etme, bunlara erişmeye ya da bunları taramaya çalışmak veya güvenlik ya da kimlik doğrulama tedbirlerini ihlal etmek;
 4. Castrol (ya da ilgili üçüncü kişiler) veya Castrol'ün (ya da ilgili üçüncü kişilerin) sağlayıcıları ya da üçüncü kişiler (diğer kullanıcılar dahil) tarafından Site ya da İçeriğin (veya yazılımlar, donanımlar, sistemler, Castrol ya da ilgili üçüncü kişilerin ilgili web siteleri veya kaynaklarının) korunması için uygulanmış olan teknik tedbirleri geçmek, kaldırmak, devre dışı bırakmak, bunlara hasar vermek ya da başka şekillerde bunları aşmak;
 5. Site ya da İçeriğine (veya yazılımlar, donanımlar, sistemler, Castrol ya da ilgili üçüncü kişilerin ilgili web siteleri veya kaynaklarının) Castrol veya ilgili üçüncü tarafından sağlanan yazılım ve/veya arama araçları dışında ya da genel kullanıma açık üçüncü kişi web tarayıcıları dışındaki motorlar, yazılımlar, araçlar, aletler, aygıtlar veya mekanizmalar (örümcekler, robotlar, gezginler, veri madenciliği araçları ve benzerleri dahil) aracılığıyla erişmek, bunlar aracılığıyla arama yapmak ya da Siteden İçerik indirmek;
 6. istenmeyen ya da izinsiz reklam, promosyon materyali, e-posta, istenmeyen posta, zincirleme mektup ya da başka tür istemler göndermek;
 7. Castrol'ün (ya da ilgili üçüncü kişilerin) önceden verilmiş yazılı izni olmadan bir Castrol (ya da ilgili üçüncü kişi) ticari markasını, logosunu, URL'sini ya da ürün adından faydalanarak herhangi bir meta etiket ya da başka tür bir gizli metin veya meta veri kullanmak;
 8. Site ya da İçeriği (veya yazılımlar, donanımlar, sistemler, Castrol ya da ilgili üçüncü kişilerin ilgili web siteleri veya kaynaklarını) herhangi bir üçüncü kişinin yararına ya da bu Koşullarda izin verilmeyen şekillerde kullanmak;
 9. Herhangi bir e-posta ya da haber bülteni gönderisindeki başlık bilgilerinin herhangi bir kısmını ya da herhangi bir TCP/IP paket başlığını sahte olarak kullanmak veya Site ya da İçeriği (veya yazılımlar, donanımlar, sistemler, Castrol ya da ilgili üçüncü kişilerin ilgili web siteleri veya kaynaklarını) değiştirilmiş, yanıltıcı veya yanlış kaynak tanımlama bilgileri ile kullanmak;
 10. Site ya da İçeriği (veya yazılımlar, donanımlar, sistemler, Castrol ya da ilgili üçüncü kişilerin ilgili web siteleri veya kaynaklarını) sağlamak için kullanılan yazılımlardan herhangi birini çözmeye, kaynak koda dönüştürmeye, parçalarına ayırmaya ya da bunların üzerinde ters mühendislik işlemleri yapmaya çalışmak;
 11. sınırlama olmaksızın virüs göndermek, Site ya da İçeriği (veya yazılımlar, donanımlar, sistemler, Castrol ya da ilgili üçüncü kişilerin ilgili web siteleri veya kaynaklarını) aşırı yükleme, boğma, aşırı istenmeyen ileti gönderme veya aşırı posta gönderme dahil olmak üzere herhangi bir kullanıcı, ana bilgisayar ya da ağın erişimine müdahale etmek ya da müdahale girişiminde bulunmak;
 12. Siteden (veya yazılımlar, donanımlar, sistemler, Castrol ya da ilgili üçüncü kişilerin ilgili web siteleri veya kaynaklarından) ya da Sitenin (veya yazılımlar, donanımlar, sistemler, Castrol ya da ilgili üçüncü kişilerin ilgili web siteleri veya kaynaklarının) diğer kullanıcılarından açıkça verilmiş izinleri olmadan kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler toplamak;
 13. uygulanabilir kanun veya düzenlemeleri ihlal etmek ya da
 14. herhangi bir kişiyi yukarıdakilerden herhangi birini gerçekleştirmek üzere teşvik etmek.
Castrol (veya ilgili üçüncü kişi) yukarıdaki hususlardan herhangi birinin ihlalini yasaların izin verdiği azami kapsamda soruşturma ve kovuşturma hakkına sahip olacaktır. Castrol (veya ilgili üçüncü kişi) bu Koşulları ihlal eden kişilerin kovuşturma sürecine emniyet kurumlarını dahil edebilir ve bu süreçte bu kurumlar ile işbirliği içerisinde hareket edebilir.

Castrol'ün (veya ilgili üçüncü kişilerin), Site ya da İçeriğin (veya yazılımlar, donanımlar, sistemler, Castrol ya da ilgili üçüncü kişilerin ilgili web siteleri veya kaynaklarının) tarafınızdan kullanımı ya da tarafınızdan bunlara erişilmesini denetleme ya da Kullanıcılar Tarafından Oluşturulmuş herhangi bir İçeriği değerlendirme veya düzenleme yükümlülüğü bulunmadığını ancak Site ya da İçeriğin (veya yazılımlar, donanımlar, sistemler, Castrol ya da ilgili üçüncü kişilerin ilgili web siteleri veya kaynaklarının) işletimi, bu Koşullara veya uygulanabilir diğer şart ve koşullara, yürürlükte olan kanunlara, mahkeme, idari merci ya da başka bir devlet kurumunun emirlerine ya da gerekliliklerine uymanızın sağlanması amacıyla bu eylemlere başvurma hakkı olduğunu onaylıyorsunuz. Castrol'ün (veya ilgili üçüncü kişinin), dilediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın, Kullanıcı Tarafından Oluşturulmuş İçerik de dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirlerinde olmak üzere Castrol'ün (veya ilgili üçüncü kişinin) bu Koşulları (ya da uygulanabilir diğer şart ve koşulları) ihlal ettiğini ya da Site ve İçeriğe (veya yazılımlar, donanımlar, sistemler, Castrol ya da ilgili üçüncü kişilerin ilgili web siteleri veya kaynaklarına) zararlı olduğunu düşündüğü herhangi bir İçeriğe erişimi devre dışı bırakma ya da bu İçeriği kaldırma hakkı saklıdır.
Bağlantılar ve Üçüncü Kişi Reklamları
Üçüncü kişi web sitelerine köprü bağlantı sağladığımız ya da bu web sitelerini başka türlü biçimlerde kullandığımız durumlarda bunun nedeni, iyi niyetli olarak bu web sitesinin Site ile ilgili materyal içerdiğine ya da içerebileceğine inanmamızdır. Bu türde köprü bağlantılar ya da kullanımlar, Castrol'ün bağlı üçüncü kişi web sitesini ya da içeriğini incelediği ya da onayladığı anlamına gelmez; belirli durumlarda köprü bağlantı sizi Sitede ifade edilen ya da Castrol tarafından benimsenen görüşlerin zıttını savunan üçüncü kişi web sitelerine yönlendirebilir.

Site, aynı zamanda üçüncü kişiler, lisans alanları ya da yüklenicileri tarafından işletilen web sitelerine yönlendiren gömülü köprü bağlantılar ya da düğmeler içeren üçüncü kişi reklamları (banner reklamları ve tam sayfa reklamlar) da içerebilir. Üçüncü kişi reklam sahibi ile sunduğu ürünler ve/veya hizmetler hakkında tüm bilgiler için ilgili üçüncü kişi reklam sahibine yönlendirilirsiniz.
Analitik Ölçüm Araçları ve Diğer Teknolojiler
Castrol, aynı zamanda, çevrimiçi ürünler ve hizmetlerini kullandığınız sırada kişisel olmayan bilgiler toplamak için analitik ölçüm araçları ile diğer üçüncü kişi analitik teknolojilerinden faydalanabilir. Bu araçlar ve teknolojiler, sunucu günlük dosyaları, web işaretçileri, çerezler, takip pikselleri ile belirli türde bilgilerin toplanması ve analiz edilmesinde kullanılan diğer teknolojilerden faydalanmaktadır. Bunlar, çerezler, IP adresleri (yaklaşık coğrafi konumunuzu belirleme amaçlı kullanım dahil), cep telefonu veya diğer donanım aygıtları, Kimlik veya diğer aygıt tanımlayıcıları, tarayıcı türleri, tarayıcı dili, tarayıcınızdan verilen bilgiler (varsa), yönlendirme ve çıkış sayfaları, URL'ler, platform türü, tıklama sayısı ve ortamınız hakkında bilgileri içerir. Bunlar aynı zamanda, makinenizde ve/veya aygıtınızda yüklü olan çevre donanımları ve yazılımlarını, etki alanı adları ve türlerini, karşılama sayfalarını, görüntülenen sayfaları ve bu sayfaların sıralamasını, belirli sayfaları ziyaret etme tarihini veya bu sayfalarda harcanan zamanı, diğer internet ve web sitesi kullanım bilgilerini, web sitelerimizde gerçekleştirilen aktivitelerin tarihi ve saatini, özellik kullanımını ve satın alım geçmişini ve MAC adresi, cep telefonu benzersiz aygıt Kimliğini (uygunsa) ve diğer benzer bilgileri içermektedir.

Sitelerimiz ve çevrimiçi ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimiz hakkında bilgi toplayan üçüncü kişi analitik şirketleri toplanan bilgileri, bağımsız olarak diğer web sitelerinden ve/veya web sitesi ağları boyunca aktiviteleriniz ile ilgili olarak diğer çevrimiçi ya da mobil ürün ve hizmetlerden topladıkları bilgilerin yanı sıra çevrimiçi ve/veya mobil ürün ve hizmetlerden topladıkları bilgiler ile birleştirebilir. Bu şirketlerin çoğu, bilgileri kendi gizlilik politikaları kapsamında toplar ve kullanır.

"Kabul Ediyorum" öğesine tıkladığınızda ve/veya Siteye eriştiğinizde ya da Siteyi kullandığınızda Castrol ve bu üçüncü kişilerin zaman zaman yukarıda açıklanan kullanımlarda bulunmalarına izin vermiş olacaksınız.

Kişisel verileri toplama, saklama ve kullanma şeklimiz ya da gizlilik ile ilgili sorularınız varsa veya bu tür amaçlarla sizinle irtibata geçilmesini istemiyorsanız lütfen bize carama@bp.com adresine mail atarak ulaşın. (Ayrıca irtibat bilgilerimiz aşağıda verilmiştir)
Sonlandırma
Castrol, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, anında etki gösterecek şekilde, önceden bildirimde bulunmaksızın ya da herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, bu Koşullardan herhangi birini ihlal etmeniz de dahil olmak üzere herhangi bir nedene dayanarak Site ve İçeriği kullanımınızı sonlandırabilir, devre dışı bırakabilir ya da askıya alabilir ve Siteyi kullanma hakkınız anında sona erebilir.
Bu Koşulların niteliği gereği sonlandırma sonrasında da geçerli olacak tüm hükümleri, sınırlama olmaksızın mülkiyet hükümleri, garanti bildirimleri, tazminat ve yükümlülük sınırlamalarını da içeren şekilde sonlandırma işlemi sonrasında da geçerli olmaya devam edecektir.
Size Karşı Yükümlülüğümüz
Castrol, Site ve İçeriği "olduğu gibi" ya da "uygun oldukça" sunmakta ve Site ya da İçerik ile ilgili olarak herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.

Siteyi kullanıma dair risklerin (Sitenin indirilmesi ve yüklenmesi de dahil olmak üzere) tamamen size ait olduğunu ve tatmin edici kalite, performans, doğruluk ve çalışma ile ilgili risklerin bütününün de tarafınızdan üstlenileceğini açıkça onaylamış ve kabul etmiş bulunuyorsunuz. Sitedeki diğer kullanıcılar ve Siteyi kullanmanızın bir sonucu olarak iletişim kurduğunuz diğer kişiler ile tüm iletişim ve etkileşimlerinizde tüm sorumluluk size aittir ve yasaların izin verdiği azami kapsamda, Site ve İçeriğe erişiminiz ya da bunları kullanmanızdan doğan tüm riskin size ait olduğunu onaylamış ve kabul etmiş bulunuyorsunuz. Castrol, Sitenin kullanıcılarının davranışı ile ilgili olarak herhangi bir beyan ya da garanti sunmamaktadır ve Sitedeki diğer kullanıcılar ve Siteyi kullanmanızın bir sonucu olarak iletişim kurduğunuz diğer kişiler ile tüm iletişim ve etkileşimlerinizde makul olan tüm tedbirleri alacağınızı kabul ediyorsunuz.

Castrol, Site veya İçerik ile ilgili olarak ya da başka açılardan Sitedeki yanlışlıklar ya da hatalar hakkında mesuliyet kabul etmemekte ve Castrol, Sitenin kullanımı ya da performansından veya Site ya da İçeriğe erişiminizden veya bunları kullanımınızdan doğan doğrudan, dolaylı, özel, arızi ya da başka türde hasar ve kayıplar ile ilgili sorumluluk üstlenmemektedir.

Sitedeki materyallerin indirilmesi ile ilgili risk tamamen size aittir. Castrol, bu materyallerin virüs, solucan, truva atı ya da başka türde hasar verici kod içermediğine dair bir taahhütte bulunmamaktadır. Bilgisayar sisteminizin ve verilerinizin korunması için gerekli güvenlik tedbirlerinin uygulanması sizin sorumluluğunuzdadır ve Sitenin kullanımı sonucu gerekli olabilecek servis, onarım veya düzeltme işlemlerinden de siz sorumlu olacaksınız.

Castrol, ister Sitedeki İçerikte bahsedilen bir tamir ve bakım hizmeti sağlayıcısının ("Servisler") kullanımı ile ilgili olsun, ister olmasın, web sitesinde bulunan İçeriğe güvenmenizden doğabilecek mesuliyetlerden tamamen feragat etmektedir.Castrol, Sitede köprü bağlantı sunulmuş olan üçüncü kişi web sitelerine giden bağlantıların izlenmesinden doğan yükümlülüklerden açıkça feragat etmektedir. Köprü bağlantı verilmiş bu tür bir üçüncü kişi web sitesini ziyaret etmeniz halinde, risk tamamen size ait olacaktır ve Castrol, köprü bağlantı verilmiş üçüncü kişi web sitesinde yer alan bilgilere güvenilmesinden ya da bu web sitelerinin kullanılmasından doğabilecek kayıp ve hasarlardan mesul tutulamayacaktır.

Sitede erişime açık olarak sunulan üçüncü kişi reklam sahipleri tarafından sunulmuş olan reklamlarda, üçüncü kişi reklam sahiplerinin teklifleri Castrol tarafından verilmemiştir ve bulunulan beyanlar ile üçüncü kişi web sitesi üzerinden satın aldığınız mal veya hizmetlerin teslimatı ile ilgili olarak size karşı sorumlu olan taraf üçüncü kişi reklam sahibi olacaktır. Castrol, üçüncü kişi reklam sahipleri tarafından Siteye verilen reklamlar aracılığıyla üçüncü kişi reklam sahiplerinden satın aldığınız ürün veya hizmetlerin teslimi ya da bunlarla ilgili beyanlar hakkında herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Bu Koşullar dahilindeki hiçbir husus, Castrol'ün ihmal nedeniyle ölüm ya da kişisel yaralanma konusundaki mesuliyetini ya da yürürlükte olan kanunlar kapsamında hariç tutulamaz veya sınırlanamaz nitelikteki diğer mesuliyetleri ortadan kaldırmaz ya da sınırlamaz.
 
Tazminat
Castrol'ü, yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini, lisans verenlerini ve tedarikçilerini, sınırlama olmaksızın Site veya İçeriğe erişiminiz ya da bunları kullanımınızdan veya bu Koşulları ihlal etmenizden doğan ya da bunlarla herhangi bir şekilde ilişkili olan makul mahkeme ve muhasebe ücretleri dahil olmak üzere tüm davalar, mesuliyetler, hasarlar, kayıplar, maliyetler ve masraflara karşı koruyacağınızı, tazmin edeceğinizi ve beri kılacağınızı kabul etmiş sayılacaksınız.

Ayrıca, Castrol, sizin tazmin etme durumunuz ile ilgili hususlarda münhasır savunma ve denetim birimlerini üstlenme hakkını da saklı tutmaktadır.
Geçerli Kanun ve Yargı Alanı
Bu Koşullar ve bunlar ile ilgili ya da bunlardan doğan tüm hususlar (sözleşme dışı yükümlülükler de dahil olmak üzere) ile ilgili olarak, bu Koşullarda aksi belirtilmeyen durumlarda, Türkiye'deki kanunları geçerli olacaktır. Bu Koşullar ile ilgili ya da bunlardan doğan tüm anlaşmazlıklarda, münhasır yargı yetkisi Türk mahkemelerine ait olacaktır.

Bu Koşulların herhangi bir kısmının herhangi bir yetkili merci tarafından herhangi bir kapsamda geçersiz, yasa dışı ya da uygulanamaz ilan edilmesi halinde, bu koşullar diğerlerinden ayrılacak ve kalan koşullar yasaların izin verdiği azami kapsamda geçerli ve uygulanabilir kalmaya devam edecektir.
Tüm Sözleşme
Bu Koşullarda açık bir şekilde belirtilen durumlar haricinde, bu Koşullar, Castrol ile sizin aranızda, Site ve İçeriğin kullanımı ile ilgili anlaşma ve sözleşmenin tamamını teşkil eder ve bu Koşullar, Castrol ile aranızda Site ve İçerik ile ilgili olarak önceden akdedilmiş tüm sözlü ve yazılı anlaşmalar ile sözleşmeleri geçersiz kılarak bunların yerine geçer.
Devir
Bu Koşulları veya bu Koşullar kapsamındaki haklar ya da yükümlülükleri (sınırlama olmaksızın yüklenici devri dahil) kanuni işlemlerle ya da başka yollarla, Castrol'ün önceden verilmiş yazılı izni olmadan devredemez, aktaramaz ya da emanet edemezsiniz. Bu Koşulları ya da bu Koşullar kapsamındaki haklar ya da yükümlülükleri bu tür bir izin olmadan devretme ya da aktarma girişiminde bulunmanız halinde, bu işlem geçersiz olacaktır. Castrol, bu Koşulları tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir kısıtlama olmaksızın devredebilir ya da yükümlülükler için alt yüklenici belirleyebilir. Bu Koşullar, yukarıdaki hükümlere tabi şekilde, taraflar, halefleri ve izin verilen devralanları için bağlayıcı olacak ve bu kişilerin lehine hüküm ifade edecektir.
Üçüncü Kişi Hakları
Bu Koşulların tarafı olmayan kişilerin, bu Koşulların herhangi birinin yaptırımını uygulamak ya da bu Koşullardan faydalanmak ile ilgili bir hakkı bulunmamaktadır.
Genel
Castrol'ün bu Koşullar kapsamındaki herhangi bir hak veya hükmün yaptırımından kaçınması (tamamen veya kısmen) gelecekte bu hak ya da hükmün veya diğer haklar ya da çözüm yollarının yaptırımından feragat edeceği anlamına gelmemektedir. Bu tür bir hak veya hükme dair feragat, yalnızca yazılı olarak sunulduğunda ve Castrol'ün usulen yetkilendirilmiş bir temsilcisi tarafından imzalandığında geçerli olacaktır. Bu Koşullarda açıkça belirtilenler dışında, herhangi bir tarafın bu Koşullar kapsamındaki haklarını ya da çözüm yollarını kısmen ya da tamamen kullanması, bu Koşullar ile ya da başka bağlamda bağlantılı olan diğer hak ve çözüm yollarına halel getirmeyecektir.
Castrol ile İletişim
Bu koşullar ile ilgili sorunuz varsa lütfen bp@carama.com adresinden Castrol ile irtibata geçin.

Gizlilik Politikası